دکتر مجید اخشابی

خواننده

آهنگساز

نوازنده

مدرس دانشگاه

دکتر مجید اخشابی

خواننده

آهنگساز

نوازنده

مدرس دانشگاه

برچسب:دانشگاه پیام نور

16 نوامبر 2018 گفتگوی اختصاصی آقای غفار بیات با دکتر مجید اخشابی

آقای غفار بیات مدیر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران، در گفتگوی اختصاصی با دکتر مجید اخشابی به بررسی…